Loading...

Bentley Stockholm

Juridik

Sekretesspolicy

1. Om oss

Bentley Motors Limited ("vi", "oss") är ett registrerat företag i England och Wales (företagets registreringsnummer 0992897). Områden på den här webbplatsen hänför sig till våra distributörer och återförsäljare och i den utsträckning någon information tillhandahålls på deras uppdrag ansvarar vi inte för innehållet. Kontakta distributören eller återförsäljaren direkt om du vill göra affärer med dem.

Vi engagerar oss i att skydda alla kunders och webbplatsanvändares sekretess. Den här sekretesspolicyn beskriver hur din personliga information behandlas.

Den här policyn, tillsammans med villkoren och cookiepolicyn på vår webbplats, utgör grundvalen för hur personliga uppgifter som vi samlar in från dig eller som du tillhandahåller till oss behandlas av oss. Läs följande noggrant för att förstå våra synpunkter och metoder gällande dina personliga uppgifter och hur vi behandlar dem. Genom att besöka bentleymotors.com eller en av våra tillhörande webbplatser godkänner och samtycker du till de metoder som beskrivs in den här policyn.

Enligt Data Protection Act 1998 (stadgan) är den registeransvarige Bentley Motors Limited, Pyms Lane, Crewe, Cheshire, CW1 3PL.

2. Typ av uppgifter som samlas in

Information som du lämnar.

Du kan lämna information om dig själv genom att fylla i formulär på våra webbplatser (våra platser) eller genom att kommunicera med oss via telefon, e-post eller på annat sätt. Det omfattar information som du tillhandahåller när du registrerar dig för att använda våra webbplatser, prenumererar på vår tjänst, söker efter en produkt, beställer på vår webbplats, deltar i diskussionsgrupper eller andra sociala mediefunktioner på våra webbplatser, deltar i en tävling, kampanj eller undersökning och när du rapporterar ett problem som gäller vår webbplats. Den information som du lämnar till oss kan omfatta ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer, ekonomisk information och kreditkortsinformation, personbeskrivning och fotografi, intressen och annan personlig information.

Information som vi samlar in om dig.

I samband med samtliga dina besök på våra webbplatser kan vi automatiskt samla in följande information:

 • teknisk information, inklusive den IP-adress (Internet Protocol) som används för att ansluta din dator till Internet, din inloggningsinformation, webbläsartyp och version, tidszonsinställning, typer och versioner av tilläggsprogram för webbläsare, operativsystem och -plattform;
 • information om ditt besök, inklusive fullständig URL-klicksekvens (Uniform Resource Locators) till, genom och från vår webbplats (inklusive datum och tid); produkter som du har visat eller sökt efter; sidornas svarstider, nedladdningsfel, tidslängd för besök på vissa sidor, information om sidinteraktion (t.ex. rullning, klick och musöverdragning), samt metoder som används för att bläddra bort från sidan och telefonnummer som använts för att ringa vårt kundtjänstnummer.
 • Information som vi får från andra källor. Vi kan ta emot information om dig om du använder någon av de andra webbplatserna som vi driver eller de andra tjänsterna som vi tillhandahåller. Vi har även ett nära samarbete med tredje part (t.ex. affärspartner, underleverantörer inom tekniska, betalnings- och leveranstjänster, reklamnätverk, analysleverantörer, leverantörer av sökinformation) och kan få information om dig från dem.

3. Varning gällande e-skräppost

Vi begär aldrig att du bekräftar personlig information via e-post. Även om vi har ett riktat program för e-kommunikation ber vi dig aldrig bekräfta personlig information som: namn, adress, födelsedatum osv. Om du skulle få sådan e-post tyder det på att den troligen är bedräglig och råder dig att INTE SVARA. Vi föreslår att e-post av den här typen som du tar emot bör flaggas och läggas till på din lista över blockerade e-postadresser.

4. Användning av information

Vi får använda den information vi samlar in från dig på olika sätt, t.ex.

 • i syfte att skydda våra webbplatser och system mot obehörig åtkomst, administrera våra platser, samt för interna åtgärder som felsökning, dataanalys, testning, forskning, statistiska ändamål och undersökningsändamål;
 • för behandling av beställningar från dig eller för att uppfylla våra skyldigheter som uppstår enligt avtal mellan dig och oss, samt tillhandahålla information, produkter och tjänster som du begär av oss;
 • för att kommunicera med dig, exempelvis i samband med brådskande produktåterkallelser;
 • för underhåll av våra register;
 • i syfte att låta dig delta i tjänstens interaktiva funktioner om du så önskar;
 • för att spåra aktivitet på vår webbplats;
 • för att förbättra tjänstens kvalitet;
 • i syfte att skapa en individuell profil för dig så att vi kan informera dig om särskilda artiklar, tjänster eller evenemang som kan vara av intresse för dig, samt för att möjliggöra åtkomst till Bentleys sociala medier eller nätverksplatser som kan vara tillgängliga för dig.

5. Utlämnande av din information

Vi lämnar inte ut den här informationen till någon utanför Bentley Motors Limited, våra dotterbolag eller associerade företag, samt våra återförsäljare, ombud och licensinnehavare, tjänsteleverantörer och andra företag med vilka Bentley Motors Limited har etablerat tjänster till nytta för dig. Vi kan även dela din information med vissa tredjepartsföretag, inklusive analysleverantörer och leverantörer av sökmotorer som hjälper oss vid förbättring och optimering av vår webbplats, annonsörer samt reklamnätverk och marknadsföringsbyråer i syfte att de väljer ut och tillhandahåller reklam eller information till dig som vi eller de tror är relevant eller kan vara av intresse för dig.

6. Var vi lagrar dina personliga uppgifter

De uppgifter som vi samlar in från dig kan överföras till och lagras på en destination utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). De kan även bearbetas av personal som arbetar utanför EES, för oss eller för någon av våra leverantörer. Sådan personal kan bland annat vara involverad i att expediera din beställning, bearbetning av din betalningsinformation och tillhandahållande av supporttjänster. Genom att överlämna personliga uppgifter samtycker du till sådan överföring, lagring eller bearbetning. Vi vidtar alla rimligt nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med den här sekretesspolicyn.

Tyvärr är överföring av information via Internet inte fullständigt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personliga uppgifter kan vi inte garantera säkerheten för uppgifter som överförs till vår webbplats – eventuella överföringar sker på din egen risk. När vi har tagit emot din information använder vi strikta procedurer och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

7. Dataskyddslagstiftning

All information som vi samlar in om dig används och skyddas av oss i enlighet med dataskyddslagstiftningen i Storbritannien och den här sekretesspolicyn.

8. Cookies

Vi använder standardteknik som kallas ”cookies” på den här webbplatsen. Cookies är små informationsdelar som lagras av din webbläsare på din dators hårddisk. Vi behöver den här informationen för att identifiera dig och för att lagra information om de produkter du väljer mellan besöken. Det hjälper oss att förbättra den service vi ger dig. Även om de flesta webbläsare godkänner cookies automatiskt kan du normalt ändra i din webbläsare för att förhindra att cookies lagras. Om du stänger av cookies begränsar det dock den service som vi tillhandahåller. Mer information finns i vår cookiepolicy.

9. Tredjepartsinsamling och onlinereklam

Våra reklam- och marknadsföringsbyråer och tjänsteleverantörer kan samla in icke-personlig information eller sammanlagda data i syfte att anpassa designen hos Bentleys webbplatser och sociala medienätverk, samt för andra verksamhetsändamål, t.ex. reklam, analys, webbplatsoptimering och mätningar. De här företagen kan använda cookies (en liten textfil). pixlar, taggar eller liknande teknik som placeras i webbläsare i syfte att samla information om dina besök på en Bentley-webbplats samt dina besök på andra ställen på Internet. Vissa av de här företagen kan använda informationen till att skapa en personlig profil och tillhandahålla mer relevant reklam, en metod som kallas intressebaserad marknadsföring. Om du byter dator, enhet eller webbläsare, använder flera datorer, enheter eller webbläsare eller tar bort dina cookies kan du behöva upprepa den här processen för varje dator, enhet eller webbläsare.

10. Tredjepartslänkar

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser eller länkar för att ladda ned programvara från andra webbplatser. Vi har ingen kontroll över och ansvarar inte för innehållet i sekretesspolicyer eller säkerheten på sådana webbplatser. Vi rekommenderar att du läser sekretess- och säkerhetspolicyer för varje webbplats som du besöker.

11. Åtkomst till personliga uppgifter och dina rättigheter

Vi ber dig att ge ditt samtycke till marknadsföringsinformation vid den tidpunkt då vi samlar in din information. Du har rätt att få information om de personliga uppgifter vi har om dig och att ändra dina preferenser gällande marknadsföringsinformation när som helst. Kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan om du vill ändra dina preferenser eller få åtkomst till den information vi har om dig.

12. Ändringar av vår sekretesspolicy

Uppgifter om eventuella framtida ändringar av vår sekretesspolicy anges på den här sidan och meddelas dig via e-post om så är tillämpligt. Kom tillbaka regelbundet för att se uppdateringar eller ändringar av vår sekretesspolicy.

13. Hur du kontaktar oss

Om du vill ha mer information eller har kommentarer eller frågor gällande den här webbplatsen eller någon aspekt av våra tjänster kontaktar du vårt team för marknadsföringskommunikation:

Marketing Communications Team,
Bentley Motors Limited,
Pyms Lane,
Crewe,
Cheshire,
CW1 3PL,
Storbritannien

Om du vill kontakta ett av våra regionalkontor läser du kontaktinformationen i sektionen Kontakta oss på den här webbplatsen.


Villkor för användning

Genom att gå till den här webbplatsen samtycker du till att vara bunden av alla villkor enligt nedan. Om du inte godkänner de här villkoren ska du lämna webbplatsen.

1. Om oss

Bentley Motors Limited ("vi", "oss") är ett registrerat företag i England och Wales (företagets registreringsnummer 0992897). Områden på den här webbplatsen hänför sig till våra distributörer och återförsäljare och i den utsträckning någon information tillhandahålls på deras uppdrag ansvarar vi inte för innehållet. Kontakta distributören eller återförsäljaren direkt om du vill göra affärer med dem.

2. Exaktheten hos information på den här webbplatsen och tredjepartswebbplatser

Vi försöker hålla all information på den här webbplatsen uppdaterad. Produktspecifikationerna på den här webbplatsen visas dock endast i informationssyfte. Eftersom vi förbättrar våra produkter fortlöpande kan ändringar av våra modeller eller standarder eller tillvalsutrustning förekomma. Vi förbehåller oss rätten att ändra de här produktspecifikationerna när som helst utan föregående meddelande. För exakt och uppdaterad information kontaktar du närmaste eller önskad Bentley Motors-återförsäljare.

Vi ansvarar inte för innehåll på webbplatser som tillhör tredje part.

3. Ingen avtalsinformation

Eftersom webbplatsens innehåll endast tillhandahålls för allmänna informationssyften är det inte avsett att utgöra ett erbjudande om försäljning av specifika artiklar.

4. Ingen anknytning till distributörer och återförsäljare

Distributörer och återförsäljare är oberoende enheter med egna verksamhetsrättigheter. De är inte våra ombud och kan inte binda oss vid uttryckliga eller underförstådda förpliktelser.

5. Siffror gällande bränsleekonomi

Statistik gällande bränsleekonomi tillhandahålls enligt EU-direktivet 93/116/EG.

6. Säkerhetsråd

Eventuella referenser till våra fordons prestanda eller hastighet på den här webbplatsen utgör inte en uppmuntran till riskabel körning eller överträdelser av trafiklagstiftningen. Webbplatsen är inte avsedd att ersätta den viktiga säkerhetsinformation som finns i den fordonshandbok som medföljer våra fordon.

7. Immateriella rättigheter - upphovsrätt och varumärken

Alla rättigheter till innehållet på den här webbplatsen, inklusive upphovsrättigheter, designrättigheter, databasrättigheter, patent, uppfinningar, sakkunskap, källkoder och alla andra immateriella rättigheter tillhör eller har licensierats till oss. Du har tillstånd att visa det här materialet på en datorskärm samt ladda ned och skriva ut en papperskopia i syfte att använda detta som en informationskälla om oss.

Du förbinder dig att inte:

 • ändra eller ta bort meddelanden om upphovsrätt, varumärken eller andra meddelanden om äganderätt;
 • reproducera, ladda ned, vidarebefordra, sända, distribuera eller publicera någon text, illustration, diagram, grafik, ikon, logotyp, bild samt sammanställningar därav och underliggande källkod och programvara för något kommersiellt eller publikt ändamål utan vårt, eller respektive upphovsrättsinnehavares föregående skriftliga tillstånd;
 • använda den här webbplatsen för att ladda upp eller distribuera material som innehåller virus eller liknande eller göra något som kan störa eller avbryta den här webbplatsen eller dess tjänster;
 • upprätta en länk till den här webbplatsen från någon annan webbplats, intranäts- eller extranätsplats utan vårt föregående skriftliga tillstånd.

Användning av Bentleys teckensnitt är reserverad helt och hållet för Bentleys officiella kommunikation, digitalt, på film, förpackningar, etiketter och delar som är specifika för Bentley. All obehörig eller olicensierad användning betraktas som överträdelse mot våra immateriella rättigheter och rättsliga åtgärder kan vidtas för att skydda de här rättigheterna.

8. Webbplatsens tillförlitlighet

Även om vi försöker att undvika fel på den här webbplatsen kan vi inte lämna garanti för att användningen är oavbruten och felfri. Vi förbehåller oss rätten att tills vidare stänga av eller ta bort hela eller delar av webbplatsen när som helst utan föregående meddelande utan att utsätta oss för förpliktelser.

9. Avstående från garantier

ALLA UTTRYCKLIGA GARANTIER, FRAMSTÄLLANDEN, VILLKOR AV VILKET SLAG SOM HELST ELLER ANDRA UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR I LAGSTIFTNINGEN SOM HÄNFÖR SIG TILL DEN HÄR WEBBPLATSEN ELLER INFORMATION, INNEHÅLL, MATERIAL ELLER PRODUKTER SOM WEBBSIDAN OMFATTAR, EXKLUDERAS HÄRMED UTTRYCKLIGEN I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM LAGSTIFTNINGEN MEDGER.

VI ANSVARAR UNDER INGA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER FÖR DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR, SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR ELLER FÖRLUST (OAVSETT VINSTER, FÖRLUST ELLER ANNAT), KOSTNADER, ANSPRÅK, UTGIFTER ELLER ANDRA ANSPRÅK PÅ KOMPENSATION, OAVSETT OM DE ORSAKATS AV ÅTGÄRDER, UTELÄMNANDEN ELLER FÖRSUMLIGHET FRÅN BENTLEY MOTORS LIMITED, DESS ANSTÄLLDA ELLER OMBUD, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV DEN HÄR WEBBPLATSEN ELLER INFORMATION, INNEHÅLL, MATERIAL ELLER PRODUKTER SOM DEN HÄR WEBBPLATSEN OMFATTAR, UTOM VID DÖDSFALL ELLER PERSONSKADOR SOM ORSAKATS TILL FÖLJD AV BEVISAD FÖRSUMLIGHET FRÅN BENTLEY MOTORS LIMITED, DESS ANSTÄLLDA ELLER OMBUD.

VI ANSVARAR INTE FÖR ÅTKOMST TILL ELLER MATERIAL PÅ NÅGON WEBBPLATS SOM ÄR LÄNKAD FRÅN ELLER TILL DEN HÄR WEBBPLATSEN

10. Variation

Vi förbehåller oss rätten att ändra de här villkoren när som helst utan föregående meddelande. Den nya versionen publiceras på webbplatsen och träder i kraft samt styr all användning av webbplatsen omedelbart efter publicering.

11. Villkorens giltighet

Om något av de här villkoren blir olagligt, ogiltigt eller på annat sätt inte går att genomdriva enligt lagstiftningen i någon stat eller land ska det tas bort från villkoren. Laglighet, giltighet och genomdrivande av något annat villkor enligt jurisdiktionens lagstiftning samt laglighet, giltighet och genomdrivande av det villkoret eller något annat villkor enligt jurisdiktionens lagstiftning ska inte beröras eller äventyras.

12. Jurisdiktion

De här villkoren ska styras och tolkas fullständigt enligt lagstiftningen i England. Domstolarna i England har exklusiv jurisdiktion vid lösning av tvister som hänför sig till de här villkoren.


Uttalande gällande antikorruption

Vi engagerar oss i att förhindra mutor och korruption och stöder nationella och internationella initiativ för förhindrande.

I egenskap av ett företag som är registrerat i England och Wales styrs vi primärt av lagstiftningen i det landet, inklusive Bribery Act 2010, som gäller vårt uppträdande både inrikes och utrikes. Vi upprätthåller även all lagstiftning som är relevant för att motverka mutor och korruption i alla de jurisdiktioner där vi bedriver verksamhet.

Våra anställda och de som agerar på bemyndigande av oss är bundna av en uppförandekod och policyer som styr deras uppträdande. Det omfattar ett krav på att efterleva och upprätthålla vår inställning mot mutor och korruption. De får inte använda våra affärsförbindelser för egen vinning och måste fullgöra sina roller med ärlighet och integritet som stöd för vår antikorruptionspolicy. De har inte rätt att efterfråga, ta emot eller skaffa, direkt eller indirekt, någon gåva eller annan belöning som är avsedd att förleda dem att fullgöra sina roller på ett oegentligt sätt. De får på liknande sätt inte erbjuda eller överlämna mutor eller underlättande betalningar för vår räkning.

I syfte att ytterligare betona vårt starka engagemang i antikorruption och i likhet med andra företag inom Volkswagen Group, främjar vi aktivt möjligheten för våra anställda (och våra affärspartner) att rapportera alla incidenter som observerats eller är kända inom Bentley Motors Limited gällande korruption, bedrägeri eller annan potentiell kriminell aktivitet visa VW Ombudsman-processen.

Ombudsmän är jurister som anlitas externt i syfte att stöda VW-organisationen och är därför oberoende och opartiska vid hantering av problem som du kan ta upp.

De är tillgängliga som en konfidentiell kontaktpunkt för alla anställda och affärspartner som vill rapportera tänkbara bevis för sådana kriminella aktiviteter som hänför sig till Volkswagen Group eller något av dess varumärkesföretag, inklusive Bentley Motors Limited.

Kontakta Dr Buchert genom att ringa +49 / (0) 6105 / 92 13 55 eller skicka e-post till dr-buchert@dr-buchert.de

Kontakta Mr. Rohrbach genom att ringa +49 / (0) 69 / 65 30 03 56 eller skicka e-post till rohrbach@ra-rohrbach.de

Om du vill ha mer information om VW Ombudsman-processen och möjligheten att rapportera ett problem online klickar du på länken nedan:
http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/


© 2017 Bentley Motors Limited. Med ensamrätt.