Brexit-uttalande

Den 1 januari 2021 började ett nytt handelsavtal mellan Storbritannien och EU att gälla. Med det här nya avtalet har Storbritannien fortfarande tillgång till och kan bedriva handel inom EU:s inre marknad och tullunion.

Det innebär att det inte förekommer extra kostnader avseende tullar eller tariffer för bilar, vilket skulle ha varit ett direkt resultat av att Storbritannien lämnade EU.

Därför vill Bentley Motors Limited försäkra våra högt värderade kunder i Europa om att de inte ska vara oroliga över att köpa eller äga en Bentley med hänsyn tagen till det nya förhållandet mellan Storbritannien och EU – vilket för dig som Bentley-kund innebär att det inte utgår extra kostnader för tullar eller tariffer när det gäller din nya Bentley-bil.

Tveka inte att kontakta din lokala auktoriserade Bentley-återförsäljare för mer information.